[Cập nhật] Mức lãi suất ngân hàng Bắc Á hiện nay bao nhiêu?

Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bắc Á hiện nay đang là hình thức được nhiều khách hàng tìm hiểu và lựa chọn để có thể tin tưởng gửi tiền và ngân hàng trong khoảng thời gian nhất định.

Mức tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Bắc Á Bank được chia ra thành 3 mức lãi tương ứng với đó là: lĩnh lãi hàng tháng, hàng quý và cuối kỳ. Trong đó với hình thức lĩnh lãi hàng tháng khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cao nhất ở tất cả các kỳ hạn.

  • Lĩnh lãi cuối kỳ: lãi suất cao nhất lên tới 7.95%/năm áp dụng cho các kỳ hạn 13 tháng. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng lãi suất áp dụng là 5%/năm.
  • Lĩnh lãi hàng tháng: ngân hàng Bắc Á không áp dụng lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng. Các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng được điều chỉnh giảm từ 5.4%/năm xuống chỉ còn 4.9%/năm. Các kỳ hạn dài từ 6 tháng đến 36 tháng lãi suất chênh lệch không nhiều, dao động từ 7.4%/năm đến 7.6%/năm.

[Cập nhật] Mức lãi suất ngân hàng Bắc Á hiện nay bao nhiêu?

Bảng lãi suất gói tiết kiệm thường ngân hàng Bắc Á

Đơn vị: :Lãi suất/năm

Kỳ hạn Kỳ tính lãi
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn 0.8
01 tuần 0.8
02 tuần 0.8
03 tuần 0.8
01 tháng 5
02 tháng 4.9 5
03 tháng 4.9 5
04 tháng 4.9 5
05 tháng 4.9 5
06 tháng 7.4 7.5 7.7
07 tháng 7.4 7.65
08 tháng 7.4 7.65
09 tháng 7.5 7.6 7.8
10 tháng 7.6 7.85
11 tháng 7.6 7.85
12 tháng 7.6 7.7 7.9
13 tháng 7.7 7.95
15 tháng 7.6 7.7 7.8
18 tháng 7.6 7.7 7.8
24 tháng 7.6 7.7 7.8
36 tháng 7.6 7.7 7.8