[Cập nhật] Mức lãi suất tại ngân hàng SHB hiện nay như thế nào?

Trong đầu năm 2020 mức lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện đang dao động ở mức từ  1%/năm đến 8,9 %/năm.

Trong đó có:

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng SHB

Ở đây có 3 sản phẩm vay: Xây sửa chữa nhà, vay mua nhà đất tại các dự án và cho vay mua nhà đất, SHB đã đưa ra các mức lãi suất cho vay chỉ từ 8,8 %/năm trong vòng 12 tháng đầu và 11%/năm kể từ những tháng tiếp theo.

Lãi suất vay mua xe ngân hàng SHB

Hiện tại, SHB đưa ra 2 chính sách vay vốn vay mua xe với mức lãi suất như sau:

– Lãi suất cố định 7,5%/năm trong 6 tháng đầu tiên

–  Lãi suất cố định 8%/năm trong 12 tháng đầu tiên

[Cập nhật] Mức lãi suất tại ngân hàng SHB hiện nay như thế nào?

Bảng lãi suất ngân hàng SHB hiện nay

Loại kỳ hạn Lãi suất VND ( %/năm)
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)
 < 2 tỷ > = 2 tỷ Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn 0.5 0.5
 01 tuần 1 1
 02 tuần 1 1
 03 tuần 1 1
 01 tháng 5.1 5.1 5.08 5.1
 02 tháng 5.1 5.1 5.06 5.09
 03 tháng 5.2 5.2 5.13 5.18
 04 tháng 5.2 5.2 5.11 5.17
 05 tháng 5.2 5.2 5.09 5.16
 06 tháng 6.6 6.7 6.48 6.51
 07 tháng 6.6 6.7 6.45 6.49
 08 tháng 6.6 6.7 6.41 6.47
 09 tháng 6.7 6.8 6.47 6.55
 10 tháng 6.7 6.8 6.44 6.53
 11 tháng 6.7 6.8 6.4 6.52
 12 tháng 7 7.1 6.63 6.78
 13 tháng 7.1 7.2 6.68 6.85
 18 tháng 7.3 7.4 6.66 6.93
 24 tháng 7.3 7.4 6.45 6.8
 36 tháng 7.4 7.5 6.12 6.63