[Cập nhật] Tìm hiểu lãi suất ngân hàng tại ngân hàng Vpbank hiện nay

Theo thống kê hiện nay, tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vpbank đang có mức tăng, trong đó các sản phẩm cho phép khách hàng từ tiền tiết kiệm, có mức tiêu lên tới 80% khi cần gấp, không phải tất toán toán trước hạn nhằm mất lãi. Mức lãi suất tiết kiệm tại Vpbank hiện đang có mức 5.35% với các kì hạn 1-4 tháng, 7.3% với các kỳ hạn 6, 7, 9 tháng và 7.3% với kỳ hạn 12 tháng. Số tiền gửi tối thiểu là 12.500.000 đồng và kỳ hạn gửi là từ 1-12 tháng.

Ngoài ra còn cấp chứng chỉ tiền gửi dài hạn ghi danh: Nếu tiền có kì hạn dài từ 18, 24, 36 tháng đồng thời phai trả lãi theo cuối kì hoặc theo tháng/quý, mức tiền gửi tối thiểu là  1.000.00 đồng.

Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng:

Kỳ hạn 18T 24T 36T
Lãi suất (%/năm) 7.4 7.5 7.6

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy VPBank cho gói tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì

                                                                        Đơn vị tính: %/năm


Kỳ hạn gửi <300 triệu 300 – <1 tỷ 1 tỷ – < 5 tỷ 5 tỷ – < 10 tỷ ≥ 10 tỷ
1 tuần 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00
2 tuần 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00
3 tuần 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00
1 tháng 4.50 4.60 4.70 4.80 4.80
2 tháng 4.50 4.60 4.70 4.80 4.80
3 tháng 4.60 4.70 4.80 4.90 4.90
4 tháng 4.60 4.70 4.80 4.90 4.90
5 tháng 4.60 4.70 4.80 4.90 4.90
6 tháng 7.00 7.10 7.20 7.40 7.40
7 tháng 6.80 6.80 6.90 7.10 7.10
8 tháng 6.80 6.80 6.90 7.10 7.10
9 tháng 6.80 6.80 6.90 7.10 7.10
10 tháng 6.80 6.80 6.90 7.10 7.10
11 tháng 6.80 6.80 6.90 7.10 7.10
12 tháng 6.95 7.05 7.05 7.15 7.15
13 tháng 6.95 7.05 7.05 7.15 7.15
15 tháng 6.90 7.00 7.10 7.20 7.20
18 tháng 7.20 7.20 7.30 7.60 7.60
24 tháng 7.20 7.20 7.30 7.60 7.60
36 tháng 7.20 7.20 7.30 7.60 7.60