Xem lãi suất tại ngân hàng Techcombank mới nhất

Bảng cập nhật lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank, tỷ giá hối đoái, tỷ giá ngoại tệ được cập nhật liên tục trong tháng 12/2019.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Techcombank:

* Áp Dụng Cho Khách Hàng Cá Nhân

Bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm phát lộc, phát lộc online, trả lãi trước, tiết kiệm thường, tiết kiệm online, tiết kiệm [email protected] Saving, tích lũy tài tâm – tích lũy tài hiền, an lộc, rút gốc linh hoạt, đắc lộc, trường lộc, phú tài lộc.

* Lãi suất Tiết kiệm thường

Xem lãi suất tại ngân hàng Techcombank mới nhất

* Lãi suất tiết kiệm Phát Lộc

Với kỳ hạn gửi 6 tháng lãi suất cao nhất là 6.10%/năm

Với kỳ hạn gửi 9 tháng lãi suất cao nhất là 6.20%/năm

Với kỳ hạn gửi 12 tháng lãi suất cao nhất là 6.80%/năm

Với kỳ hạn gửi 18 tháng lãi suất cao nhất là 6.90%/năm

Với kỳ hạn gửi 24 tháng lãi suất cao nhất là 7.10%/năm 

Với kỳ hạn gửi 36 tháng lãi suất cao nhất là 7.00%/năm

* Lãi suất Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, lãi trả trước